Colin Rescues Slippy (Welsh) – iBook

Introducing Colin, our courageous coastguard hero, his dependable dog Rocky and Slippy their seagull friend!

£0.99

Description

The iBook version includes audio and animation.

Am y llyfr:

Dewch i ddarganfod byd cyffrous Colin y Gwyliwr Glannau a’i ffrindiau.
Yn y bennod hon, mae Colin, ein arwr dewr o Wyliwr y Glannau a’i gi ffyddlon Rocky, yn achub eu ffrind, Slippy yr wylan, sydd mewn tipyn o strach ar draeth yn llawn o olew. Sut gafodd Slippy ei enw? Pam y diflannodd e? Ble mae Slippy? Mae’r chwilio’n dechrau! Dewch i weld sut mae ad-dalu caredigrwydd a chreu cyfeillgarwch sy’n para byth. Ond mae yna ambell dro trwstan ar y daith!

• Lluniau lliwgar
• Testun clir, syml
• Cwis newydd sbon
• Perffaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen

***********************

About the Book:

Explore the exciting world of Colin the Coastguard and friends.

In this episode, Colin, our courageous coastguard hero and his dependable dog Rocky rescue their seagull friend Slippy from a sticky situation on an oil polluted beach. How did Slippy gain his name? Why did he disappear? Where is Slippy? The search begins! See how kindness is rewarded and enduring friendships are forged. But not before some nail-biting moments!

• Colourful illustrations
• Animations and sound effects
• Clear simple text
• Quiz
• Perfect for Foundation and KS1

SKU CRS (Welsh) - iBook Category
Colin the Coastguard